SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo

Lokalforening Trondheim

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen
   Samarbeidsutvalget

   Vedtekter
   Innmelding

 

 

 

 

 

 

  

Innmelding

Vedtektenes § 4 sier:

"For å bli medlem må man ha vært ansatt i EVRY (eller under tidligere firmanavn), og i tillegg være alders- eller førtidspensjonist eller uføretrygdet eller være fylt 60 år og arbeidsledig som følge av oppsigelse eller overtallighet i EVRY. Videre kan også yrkesaktive ansatte i EVRY bli medlemmer fra og med det år de fyller 60 år.

Ektefeller/samboere og gjenlevende ektefeller/samboere kan også være medlemmer, men er ikke valgbare til styreverv.

 

Medlemskap forutsetter at kontingenten er betalt."

Innmelding skjer til den lokalforening du vil tilhøre, ut fra ditt bo- og arbeidssted.

Innmeldingsskjema