SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo

Lokalforening Trondheim

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen

 

 

 

 

 

 

  

Velkommen til internettsidene våre!

Seniorforeningen i EVRY er opprettet for å være et tilbud til pensjonister fra EVRY og til EVRY-ansatte som er fylt 60 år. Formålet med foreningen er å opprettholde, utdype og pleie kontakten mellom tidligere kolleger og til EVRY.  Foreningen vil organisere aktiviteter og sosialt samvær med ønske om å tilby tilhørlighet og positive opplevelser i pensjonist-tilværelsen.  Seniorforeningen er en ideell og politisk nøytral forening med en fri og uavhengig ledelse   Les mer om Seniorforeningen her.


Nyheter:

 • Fra 19.03.12 har EDB ErgoGroup fått nytt navn: EVRY!  Seniorforeningen har på grunn av dette også endret navn og heter nå

                        
  "Seniorforeningen i EVRY"

  Men våre medlemmer er de samme, så fortsett å delta på det som tilbys i den lokalforeningen du tilhører!
  (21.03.12)
   

 • En oppfordring til alle våre medlemmer:
  Husk å varsle styret i din lokalforening hvis du skifter epost-adresse!
  (02.02.10)
   

 • Avtale om kjøp av HP pc-utstyr er tilgjengelig under Medlemsfordeler i menyen til venstre
  (15.06.09)
   

 • "Bekymringstelefon for eldre". Norsk Pensjonistforbund  åpnet 02.02.09 en  telefonlinje på nummer 94 85 60 04, og sendte i den forbindelse ut en pressemelding om tiltaket, du finner den her.  De oppfordrer også til at den enkelte bidrar til medieomtale, oppfordringen finner du her.
  (05.02.09)
   

 • Husk:
  Sjekk jevnlig Arrangements-sidene til lokalforeningene  -  det blir stadig lagt ut nye tilbud, og der finner du også informasjon hvis det skjer endringer i de oppsatte arrangementene.
  (08.05.07)
   


Nyheter fra EVRY ....