SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo

Lokalforening Trondheim

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen

 

 

 

 

 

 

  

Kjære Fylkesledere/Fylkesforeninger

I en allerede hektisk arbeidsuke, har vi i dag sendt ut en pressemelding om ”Bekymringstelefonen”. Den følger vedlagt som Pdf-dokument samt i tekstform nedenfor. Her er en gyllen anledning for dere å bli UTFORDRET! Meldingen er sendt ut til 54 riksmedier og lokale aviser med 15.000 eller mer i opplag.

kan også DERE fortelle om ”Bekymringstelefonen”! Dette er aktuelt for veldig mange av våre medlemmer og dette er interessant for lokalaviser spesielt. Her er enkel og gratis nyhet. Avisene, lokalradio, nrk radio lokalt etc må bare bli PÅMINNET!...

1) Send denne e-posten til alle de andre i fylkesforeningen! Evt. også andre gode kontakter i lokalforeningene.

2) Ring ditt lokalmedie og fortell om at nå kan ”Mange eldre mennesker få hjelp via Bekymringstelefonen”.

3) Om du ikke vil ringe og få nyhetsoppslag; Skriv et LESERinnlegg

HER er noen tips når du RINGER:

·         Jeg ringer fra Pensjonistforbundet / Pensjonistforeningen i _____ (fylke/sted) – og jeg har en gledelig nyhet til de mange eldre som er bekymret her i _____ (sted/fylke). Nå starter Norsk Pensjonistforbund opp ”Bekymringstelefonen for eldre” mandag 2. februar… Eldre som føler bekymring for egen eller ektefellens livssituasjon, får nå anledning til å drøfte sine problemer.
(deretter begynner journalisten å spørre litt… og du kan svare litt fra det som står nedenfor…)

·         I vår pensjonistforening så erfarer vi at det er mange eldre her i kommunen/fylket som ikke får den hjelpen de trenger. De får nå endelig anledningen til å snakke med noen som kan hjelpe til på veien… I pensjonistforeningen/forbundet så forsøker vi hele tiden å hjelpe andre eldre – og denne telefonen gjør det enda enklere for mange. Dette har vi i _____ Pensjonistforening/forbund lengtet etter. Nå er vi stolte!! Nå må ikke dere eldre være redd å ta kontakt…
(og slik kan samtalen utvikle seg…)

·         Du kan lese mer om dette på www.pensjonistforbundet.no hvor det også kan lastes ned bilde av Arild Daleng som er ansvarlig for oppstart og oppfølging av denne telefonen…

OM du ikke vil ring kan DU skrive et LESERINNLEGG:

·         Det er viktig  at du skriver et ”personlig leserinnlegg” og du må gjærne gjøre det som bekymret pensjonist og medlem av Pensjonistforening/Forbund… Du kan ha ulike vinklinger; Muligheter, Takk til…, Endelig er vi blitt hørt…, Nå må de eldre benytte muligheten osv… Du må gjerne samarbeide med noen andre / signere sammen. Hent litt fakta og få med telefonnummeret når du skriver!

·         ”Dette kan være det som gir deg hjelpen du trenger…

·         ”Ikke aldre eldre får det de har krav på…

·         ”Mange eldre vet heller ikke hva de har rett å motta av ytelser, hjelp etc…

·         ”Jeg vet gjennom vårt arbeid i pensjonistforeningen at det er mange som trenger hjelp og at en slik telefon er etterlengtet…

·         ”Du vet kanskje om noen andre som burde ringt bekymringstelefonen??

Vel… Dette var en utfordring. Jeg skal personlig sende ut masse ros til den som er med å bidrar til medieomtale!... Send meg gjerne en e-post, ring meg eller postlegg et avisutklipp om det kommer noe!...

Ha en riktig god helg! Og heia ”Bekyrmingstelefonen”…

Med vennlig hilsen
Norsk Pensjonistforbund
Christian Thomassen           
Informasjons- og kommunikasjonsansvarlig
Tlf. 22 34 87 77 / 901 95 120
christian.thomassen@pensjonistforbundet.no
www.pensjonistforbundet.no