SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo

Lokalforening Trondheim

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen
   Samarbeidsutvalget

   Vedtekter
   Innmelding

 

 

 

 

 

 

  

Postadresse Oslo:
Seniorforeningen i EVRY
v/Anne-Lise Aspengren
Kjelsåsveien 2c
0488 Oslo

Telefon:
22229787 / 95039055

Postadresse Trondheim:
Seniorforeningen i EVRY
v/Liv Marie Bratsberg
Sunnlandsveien 32
7032 Trondheim

Telefon:
47335805

Epost Oslo

 

Epost Trondheim

Epost Webmaste
r

Om Seniorforeningen i EVRY

Seniorforeningen i EVRY er opprettet for å være et tilbud til pensjonister fra EVRY og til EVRY-ansatte som er fylt 60 år. Formålet med foreningen er å opprettholde, utdype og pleie kontakten mellom tidligere kolleger og til EVRY. Foreningen vil organisere aktiviteter og sosialt samvær med ønske om å tilby tilhørlighet og positive opplevelser i pensjonisttilværelsen.  Seniorforeningen er en ideell og politisk nøytral forening med en fri og uavhengig ledelse.

EVRY og senioransatte i EVRY har over noe tid hatt ønske om å få etablert et tilbud til seniorene i konsernet og til dem som blir pensjonister fra EVRY.  På bakgrunn av dette har en gruppe bestående av pensjonister fra EVRY og en representant fra HR i EVRY siden høsten 2006 utarbeidet retningslinjer og vedtekter for en Seniorforening i EVRY. 

Formålet med Seniorforeningen er å opprettholde, utdype og pleie kontakten mellom tidligere kolleger og til EVRY. Foreningen vil organisere aktiviteter og sosialt samvær med ønske om å tilby tilhørlighet og positive opplevelser i pensjonisttilværelsen.

Seniorforeningen er en ideell og politisk nøytral forening med en fri og uavhengig ledelse. Foreningen vil ha nær kontakt med EVRYs ledelse og med andre klubber og foreninger innen EVRY-konsernet. Foreningen ønsker å kunne fremstå som en god ambassadør for EVRY i alle sammenhenger.

Seniorforeningen vil søke kontakt med tilsvarende foreninger utenfor konsernet der dette er naturlig og positivt for foreningen.

Alle ansatte i EVRY som har fylt 60 år og alle som har vært ansatt i EVRY eller EVRY-eid selskap og som er alders-, førtidspensjonist eller uføretrygdet, kan bli medlem i Seniorforeningen. Fra 2011 kan også de som ennå ikke er pensjonister men er fylt 60 år og arbeidsledig som følge av oppsigelse eller overtallighet i EVRY bli medlem.

Seniorforeningen har etablert lokale foreninger i Oslo og Trondheim. Andre byer og områder kan komme til senere. Alle aktiviteter i foreningen vil foregå i de enkelte lokalforeningene. Det er egne  styrer i de lokale foreningene som er ansvarlig for å planlegge og iverksette alle aktiviteter. Styrene rapporterer til et samarbeidsutvalg som ivaretar all kontakt med EVRY.

Seniorforeningen i EVRY ble etablert før jul 2006. Lokalforeningene vil ha sine årsmøter i løpet av januar – februar hvor forslag til aktiviteter skal legges frem og budsjett skal fastsettes. Aktiviteter og budsjetter fra lokalforeningene sendes samarbeidsutvalget i Seniorforeningen for godkjenning. De lokale foreningene velger egne styrer og eventuelle andre komiteer. Samarbeidsutvalget i Seniorforeningen oppnevnes med representanter fra lokalforeningene i henhold til vedtektenes bestemmelser om sammensetning.

Aktivitetsplaner, budsjett og styresammensetning sendes EVRY til info.