SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo

Lokalforening Trondheim

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen
   Samarbeidsutvalget

   Vedtekter
   Innmelding

 

 

 

 

 

 

  

Samarbeidsutvalget 2012

Sammensetningen reguleres av Seniorforeningens gjeldende vedtekter § 5.
 

    Regel i vedtektene:
Leder Anne Lise Aspengren Leder for den største lokalforeningen
 
Nestleder/sekretær Bjørn Ranum Leder for den nest største lokalforeningen
Kasserer Kristin Baalsrud Kasserer for den største lokalforeningen
Styremedlemmer Nils Jørgen Aunaas Kasserer for den nest største lokalforeningen og Ledere for andre lokalforeninger
Varamedlemmer For Leder: Øivind Adde
For Nestleder: Trond Tagseth
For Kasserer: Kjell Dølven
For Styremedlem: 
Bjørn Steen
Det lokale styret utpeker personlige varamedlemmer fra de øvrige representanter i lokalforeningens styre