SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo
  Arrangement

  Tillitsvalgte

Lokalforening Trondheim

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen

 

 

 

 

  

Lokalforening Oslo

Tillitsvalgte 2012

Styre Leder Anne Lise Aspengren 95039055 epost
  Nestleder/sekretær Øivind Adde 91648599 epost
  Kasserer Kristin Baalsrud 91668257 epost
  Styremedlem Kjell Dølven 95203875 epost
  Varamedlem Bjørn Falkø 90051041 epost
  Varamedlem Ralf Kemna 90911354  
         
Revisor   Tor A Holvik 91611773