SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo
  Arrangement

  Tillitsvalgte

Lokalforening Trondheim

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen

 

 

 

 

  

Lokalforening Oslo

Planlagte arrangement 2011

Omtaler/bildearkiv fra
gjennomførte arrangement

Navn på arrangement Dato Påmeld.-frist Priser Påmelding til
         
Tur rundt Sognsvann
 
10. mai kl 1130 07.mai - Anne-Lise
Byvandring i Homansbyen  
med Jane. Oppmøte tvers over for Litteraturhuset ved Bertel O Steen.
 
22. mai
kl 1100
- - -
Sommersamling på Grefsen-Kjelsås eldresenter
 
12. juni 7. juni - Anne-Lise
Operafest på Oscarsborg 23. august      
         

Vi vurderer også muligheten for en utenlandstur til våren.  
Aktuelle destinasjoner:  Dublin, Kroatia, Helsingfors, Toscana/Firenze