SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo
  Arrangement

  Tillitsvalgte

Lokalforening Trondheim

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen

 

 

 

 

  

Kjære medlemmer

Vi har 4 abonn. på Oslo Nye Teater a kr. 460,00.

Disse inneholder 2 forestillinger: Elektra på Centralteateret tirsdag 11.mars kl 1900, og Singin’ in the Rain på Hovedscenen fredag 18.april kl 1930.

I tillegg har vi 2 enkeltbill. til Elektra a kr. 175,00.

Billettene fås hos Anne-Lise Aspengren, (Klikk på navnet)