SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo
  Arrangement

  Tillitsvalgte

Lokalforening Trondheim

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen

 

 

 

 

  

Karlsesaga - en arbeidsdag

Alle i Seniorforeningen i Oslo er hjertelig velkommen til å se dette spillet.
Klikk på plakaten for å se den i større format.

For å komme dit:

1:  Kjør E18 sydover fra Oslo. Ved Elvestadkrysset tas til venstre RV 120 mot Tomter.
      Kjør RV 120 ca 2 km forbi Tomter. Der ligger saga like ved veien

2:  Kjør sydover til Enebakk. Ved Tangen bro tas RV 120 mot Tomter. Ca 2 km syd for
 
   Mjærvannet ligger saga like ved veien.

Hilsen Hans Kristian Jensen