SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo
  Arrangement

  Tillitsvalgte

Lokalforening Trondheim

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen

 

 

 

 

  

Kjære Seniorforeningsmedlem!

Da Øivind etter flere år som leder trakk seg litt tilbake har Anne Lise Aspengren overtatt vervet som foreningens leder.  Se referat fra årsmøtet som ligger vedlagt.

Etter påske er vi i full gang med vårens aktiviteter. Utover forsommeren kan vi by på noen enkle småretter som vi håper og tror at så mange som mulig vil delta på.

Styret ønsker også at flere tar del i de aktivitetene som er på planen. Har dere noen gode forslag til aktiviteter så send dem inn.

Tilskuddet fra EDB er ennå ikke på konto, men vil bli fordelt mellom foreningen i Trondheim og oss så snart de kommer. Årets tilskudd er som i fjor på kr. 40.000,-.
Dessverre er det fremdeles noen utestående medlemskontingenter. Vi håper de blir innbetalt snarest.

Styret har også bestemt at videre arbeid med den tillyste Kinatur legges vekk.

Vi har følgende aktiviteter å by på fremover:

·         21. april: Teaterbesøk:  "Mamma Mia"
     Alle billettene er allerede solgt.

·         23. april: Byvandring: ”Kvinner på sokkel”
     Fremmøte foran Nationalteateret kl. 11.00.

·         26. mai: Medlemsmøte: Kl.18.00
     Møtet holdes på Disen Gård. Kolderupsvei 23. 0587 Oslo.
     Siste års vårmøte med et særs interessant foredrag ga mersmak. I år kommer Even
     Saugstad og forteller med lyd og bilder om Oslos Byorginaler.

·         Ikke fastsatte aktiviteter:

    - Tur til Skagen i Danmark
    - Tur til Eidsvoll
    - Tur til Blåfargeverket m/Koboltgruven og Hadeland Glassverk
    - Byvandring Akershus Slott m/Det Kongelige Gravkapell,  uke 36
    - Høst- og julemøte

Påmelding til aktivitetene gjøres til styrets leder. Benytt det som passer, e-mail, sms eller telefon.

Referatet fra årsmøtet finner dere vedlagt og Budsjettet for 2009 finner dere nedenfor.

Vennlig hilsen

Anne Lise Aspengren
Styrets leder

Tlf.         950 39 055
E-mail:    an-aspen@online.no

 

BUDSJETT FOR SENIORFORENINGEN I EDB 2009

 

FORSLAG BUDSJETT FOR AVDELING OSLO PR. 1/1 2009

 

 

 

 

 

Budsjettpost

 

Periode

Budsjett 2009

Kommentar


INNTEKTER

 

 

 

 

Tilskudd fra EDB

 

 

26861

 1) Tilsk. fra EDB 92/137 deler av kr 40.000,-

Tilskudd NPF

Sterkt redusert tilskudd

 

8150

 

Medlemskontingent

 

 

15750

 

Diverse inntekter

 

 

5000

 

Sum inntekter

 

 

      55.761

 

 

 

 

 

 

KOSTNADER

 

 

 

 

 

Kulturelle akt.

Jan

 

Utgår

 

Kulturelle akt.

Feb

 

Utgår

 

Teater Mamma Mia (30x100)

April

300

 Gjenstående

 

Bytur m/ Kafebesøk

Mai

4000

 

 

Tur til Eidsvoll (25x200)

Mai

5000

Redusert tilbud (25x200)

 

Tur til Skagen (20X500)

Juni

10000

 

 

Blaafargeverket (25X200)

August

5000

Redusert tilbud

 

Bytur

September

4000

 

 

Teater

Oktober

0

 

 

Julebord

Desember

5000

 

Kurstilskudd

Akt. gj.hele året *

 

0

*) Tilskudd til medlemer som tar kurser i PC, Språk, Fotografering etc. samt Helsestudio.

Felleskostnader

 

 

2000

 

Styrets arbeid

 

 

4000

 

Medlemskont NPF

 

 

12600

 

Årsmøte/ medlemsmøter

 

 

4000

 

Gaver / oppmerksomheter

 

 

2000

 

Diverse kostnader

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

Sum kostnader

 

 

      59.900

 

 

 

 

 

 

Resultat

 

 

      (4.139)