SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo
  Arrangement

  Tillitsvalgte

Lokalforening Trondheim

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen

 

 

 

 

  


OSLO FYLKESFORENING AV NORSK PENSJONISTFORBUND
Lilletorget 1 - 0184 Oslo - Tlf.: 22 17 06 00 - Fax: 22 17 18 88 - E-post: pensjonist@oslofylke.no -
Bankgiro: 9001.05.52051

Til foreningene                                                                           Oslo, 15. januar 08

DATAOPPLÆRING FOR PENSJONISTER

Vi er nå klare til å sette i gang kurs i bruk av PC. Opplæring er tilpasset personer som har liten eller ingen kunnskap om dette fra før, men er også en nyttig gjennomgang for de mer rutinerte.

På kurset vil vi bl.a. snakke om hvordan en PC fungerer, bruk av tastaturet, epost, internett og bruk av nettbank. Deltagerne vil ved påmelding få tilsendt et fyldig kurshefte. Det er en klar fordel at deltagerne har adgang til PC utenom kurset, slik at man kan øve videre etter kurset.

Opplæringen vil skje i lokalene til Oslo Sanitetsforenings hjelpepleierskole på St. Hanshaugen. nærmere informasjon om adressen og andre detaljer, vil bli sendt til de påmeldte.

Kurset går over 2 dager a 5 timer med oppstart kl 1000 og avslutning
kl 1500.

Følgende dager er avsatt:

Mandag 31. mars og onsdag 2. april
Mandag 7. april og onsdag 9. april
Mandag 21. april og onsdag 23. april
Mandag 28. april og onsdag 30. april.

Tilbud om kurs til høsten blir avklart senere.

Det er plass til 12 personer pr kurs.

Kursavgiften er satt til kr 250.- pr deltager. Personer som ikke er medlem i Norsk Pensjonistforbund kan få delta, hvis det er ledige plasser. Kursavgiften for disse er kr 750.-. Faktura sendes hver enkelt etter påmelding. Ved forfall returneres ikke kursavgiften.

Påmelding kan skje gjennom foreningene eller direkte til vårt kontor. Bruk telefon 22 17 06 00 eller epost til pensjonist @oslofylke.no. Husk å oppgi medlemsnummer. Dere vil få bekreftet plass ved påmelding. Her blir det "førstemann til mølla, får først malt" prinsippet som gjelder.

Einar Kjosmoen
Leder