SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo
  Arrangement

  Tillitsvalgte

Lokalforening Trondheim

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen

 

 

 

 

  

Smaloppa

forestilling på Geiteberglåven
3., 4., 5. og 6. september 2009 kl 19.00

Utgangspunkt og idé

Det okkulte har alltid fasinert meg, og ting eller historier som grenser opp mot det litt overnaturlige likeså. Kanskje det har utgangspunkt i at jeg ble født i ”fortellergenerasjonen”; visstnok hadde vi radio, men historier fra den tids fortellerkunstnere, gjerne i lyset fra et peisbål har satt sine spor.

Mange slike fortellinger har sin rot fra fjerne steder, men disse fortellerkunstnerene kom med historier fra nærområdene. Så kanskje en ikke må så langt bort for å finne noe som har hendt, f eks her i bygda.

I 6. klasse ble vi ”flyttet opp” til lærer Gauksdal, som ved siden av å være en ganske autoritær person som krevde respekt for fagene, også hadde tid til en del historier og rett og slett folkelig utenomprat.

Han fortalte mange historier bl a om Smaloppa, og noen av disse har jeg gjenbrukt i stykket slik som de sitter i minnet, og selvfølgelig tilpasset teatrets form.

Som en ledertråd igjennom stykket har jeg brukt Othar Bjerkes dikt: Mor Smalopp.

Alle personene i stykket, untatt Christian Haslerud som ”kom inn” i stykket i 2009 er oppdiktet og satt inn i de forskjellige rollefigurene. Konflikt er også skapt for å oppfylle teatrets form, og handlingen foregår jo i nær fortid.

Det har aldri vært meningen å støte noen i dette teaterstykket. Disse historiene ble fortalt meg for ganske nøyaktig 50 år siden, og ingen personer som jeg kjenner, eller har hørt om, er knyttet til dem.

Diktet til Othar Bjerke omtaler heller ingen andre enn Smaloppa, som sammen med Christian Haslerud er de eneste kjente personene i stykket.

Hele dette stykket er en hyllest til en spesiell dame som evnet å lære seg ting utover det vanlige, og som viste dette ved å hjelpe alle med sine tilegnede kunnskaper.

At hun fikk motstand, det vet vi. Og det kan vel beskrives med det gamle ordtaket: ”Ingen blir profet i eget land”

Tomter 5. mai 2007 Revidert 16 april 2009

Hans Kristian Jensen


 

Hobøl Teaterlag og Tomter sangkor har som intensjon og oppføre "Smaloppa", et spill i 2 akter, primo september 2009

"Smaloppa" fører oss tilbake mer enn hundre år i tiden, og all handling foregår i Hobøl / Spydeberg.

Hele prosjektet er et lokalt dugnadsprosjekt, og det er kun brukt lokale bidragsytere som:

- Christian Haslerud med 3 korsanger: Ved fremmede grinder, Stevnemøte og Kirken der hjemme.
- Anne Haavie / Olav Åsmundsen Vinje med Blåmann.
- Arne Solhaug med 3 forskjellige melodier til Othar Bjerkes dikt: Mor Smalop (modifisert av Arne Solhaug) og en todelt heksedans.
- Manus og 5 nidviser er skrevet av Hans Kristian Jensen.

Prosjektet er i samme kategori som "Bruderovet" hvor også teaterlaget og sangkoret samarbeidet om et meget godt resultat.

Året 2009 er kulturminneåret, det er også 100 år siden Johanne Oline Johannesdatter Smalops død, og det er 175 år siden Christian Haslerud ble født.

Handlingen i korte trekk:

Vi følger livsøpet til en gammel dame som først ligger syk og tenker tilbake på livet hun har hatt. Koret har hovedrollen som forteller i stykket.

Hun er spesiell helt fra barnsben av, og får et budskap fra sin mor om hvordan hennes liv skal bli, selvfølgelig blir hun ertet av de andre ungene, men får støtte og hjelp av Christian Haslerud flere ganger i livet, supplert av hans komposisjoner. Hun kommer seg i dyrlegelære og utvikler nok sine kunnskaper gjennom dette. Hun treffer Paul i en kurtiseringsscene. Senere giftet de seg .

I tillegg til dette, utvikles bygda med industri langs elva og bygging av jernbanens østre linje. Med dette følger elementene som anleggsslusk og predikant. Noen er sterkt for, og ser utvikling til et større sted, mens noen ser det fornedrende ved anleggslivet, snus og brennevin. Prest og prestefrue er for utbygging, andre danner husmøter og er imot.

Smaloppa oppsummerer sitt liv og begynner som klok kone, signekjerring. Hun lager tinkturer og driver med ting som ikke aksepteres av alle. Det oppstår konflikt. De som oppsøker henne for å få hjelp kommer gjerne om natta (andre skal ikke vite om det), mens barn som lider av svekk kan komme på dagen. Når folk prater om dette så oppstår det rykter og påstander, særlig hos Per, som er hennes store motstander. Har "ser" til og med hekser (heksedansen).

Handlingen kulminerer ved at Pers kone blir alvorlig syk, og dokteren kan ikke gjøre noe, men Smaloppa som er synsk kommer til unnsetning, og etter en heftig krangel med Per, leger hun Marte som kona heter. Men Smaloppa er blitt gammel og har slitt seg ut med å hjelpe andre. Hun har en avsluttende dialog med Christian Haslerud, overleverer et budskap til bygda, og dør. Sangkoret formidler ettermælet.