SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo

Lokalforening Trondheim
  Arrangement
 
Påmelding
 
Tillitsvalgte
 
Medlemmer
  Referater
 
Personalforeningen i Trh

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lokalforening Trondheim

 

 
 
 
Tillitsvalgte 2012:

Styre Leder Bjørn Ranum 90156408 epost
Nestleder Trond Tagseth 95299421 epost
Kasserer Nils Jørgen Aunaas 93005694 epost
Sekretær Liv Marie Bratsberg 47335805 epost
Styremedlem Bjørn Steen 95299400 epost
         
Arrangements-
komite
Leder Bjørn Steen 95299400 epost
Medlem Nils Jørgen Aunaas 93005694 epost
Medlem Svein Fred Buseth 90046002 epost
         
Valgkomite Leder Roar Eid 47332586 epost
Medlem Bjørn Lund 97012336 epost
Medlem Kåre Ølmheim 93466661 epost
         
Revisorer Bjørn Sorken 95299444 epost
Aage Hansen 95299381 epost