SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo

Lokalforening Trondheim
  Arrangement
 
Påmelding
 
Tillitsvalgte
 
Medlemmer
  Referater
 
Personalforeningen i Trh

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medlemsmøte 2. juni 2008

Det inviteres til medlemsmøte i Tungaveien 30 mandag 2. juni kl 1900

Agenda:

1.    Forsikringsmegler Tom Bendixen fra Factor holder en times innlegg under tittelen

Hvordan er jeg forsikret som pensjonist? Og hvordan blir den nye folketrygden fra 2010?

-  Presentasjon av personal og pensjonsforsikringen i EDB (TPK pensjon).
-  Hvordan er jeg forsikret som uførepensjonist i EDB?
-  Hvordan er jeg forsikret som AFP pensjonist i EDB?
-  Litt om den nye folketrygden som kommer i 2010.

2.    Info fra oppstartmøtet av Samarbeidsutvalget (fellesorganet for lokalforeningene)

3.    Samtale omkring årets aktiviteter. Hva har vi gjennomført og hva kommer fremover?


4.   
Status økonomi.

5.    Eventuelt.

Og selvfølgelig blir det servering av kaffe og kaker.

VELKOMMEN!