SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo

Lokalforening Trondheim
  Arrangement
 
Påmelding
 
Tillitsvalgte
 
Medlemmer
  Referater
 
Personalforeningen i Trh

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deltakerliste til julebordet
12.12.2008

Bjørn Sorken Randi Kregnes Øyvind Johannessen
Anne Sofie Sorken Aage Hansen Tor Blåsmo
Kjell Birger Olsen Solveig Bjørnstad Eid Helen Sæther
Kristin G Olsen Roar Eid Torleif Stephansen
Nils Jørgen Aunaas Grethe Hegge Bjørn Lund
Kari Aunaas Kari Hansen Marit Lund
Solveig Jegerstedt Bjørn Steen Borghild Kirkeby
  Toril Blakstad Helle Astrid Kilnes