SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo

Lokalforening Trondheim
  Arrangement
 
Påmelding
 
Tillitsvalgte
 
Medlemmer
  Referater
 
Personalforeningen i Trh

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim  -  PFO

Her finner du mottatt informasjon om aktiviteten i PFO, dvs det som har utspring i Hornemannsgården på Torvet i Trondheim.

Månedsbladet Smånytt fra PFO

Aktiv Pensjonist  - 
halvårlig informasjonshefte

Nr 2   - 2010 (03.11.10)
Nr 1   - 2010

Nr 3   - 2009 (10.12.09)
Nr 2   - 2009 (16.10.09)
Nr 1   - 2009 (17.04.09)
Nr 2   - 2008 (09.12.08)

Nr 1   - 2008 (21.01.08)
Nr 11 - 2007 (12.12.07)
 

1. halvår 2010
2. halvår 2009

1. halvår 2009
 


Lederkonferanse 2009 - referat

Vedtekter for PFO 

http://www.hornemansgarden.no